تبلیغات
اریا مقاله

امروز:

پایان نامه مقاله تحقيقي در مورد بررسي لامپ‌هاي پرقدرت مورد استفاده در رادار

پایان نامه مقاله تحقيقي در مورد بررسي لامپ‌هاي پرقدرت مورد استفاده در رادار

فصل اول

مقدمه:

۱-۱-اصول كلي رادار و عملكرد آن

رادار يك سيستم الكترومغناطيسي است كه براي تشخيص و تعيين موقعيت هدفها به كار مي رود. اين دستگاه بر اساس يك شكل موج خاص به طرف هدف براي مثال يك موج سينوسي با مدولاسيون پالسي(Pulse- Modulated) و تجزيه وتحليل بازتاب (Echo) آن عمل مي كند. رادار به منظور توسعه توانايي حسي‏هاي چندگانه انساني براي مشاهده محيط اطراف مخصوصاً حس بصري به كار گرفته شده است. ارزش رادار در اين نيست كه جايگزين چشم شود بلكه ارزش آن در عملياتي است كه با چشم نمي توان انجام داد. رادار نمي تواند جزئيات را مثل چشم مورد بررسي قرار دهد و يا رنگ اجسام را با دقتي كه چشم دارد تشخيص داد بلكه با رادار مي توان درون محيطي را كه براي چشم غير قابل نفوذ است ديد مثل تاريكي، باران، مه، برف و غبار و غيره. مهمترين مزيت رادار، توانايي آن در تعيين فاصله يا حدود هدف مي باشد.

يك رادار ساده شامل آنتن فرستنده، آنتن گيرنده و عنصر آشكارساز انرژي يا گيرنده مي‏باشد. آنتن فرستنده پرتوهاي الكترومغناطيسي توليد شده توسط نوسانگر (Oscillator) را منتشر مي كند. بخشي از سيگنال ارسالي (رفت) به هدف خورده و در جهات مختلف منعكس مي گردد. براي رادار انرژي برگشتي در خلاف جهت ارسال مهم است.

 

آنتن  گيرنده انرژي برگشتي را دريافت و به گيرنده مي دهد. در گيرنده بر روي انرژي برگشتي عملياتي، براي تشخيص وجود هدف و تعيين فاصله و سرعت نسبي آن، انجام مي‌شود. فاصله آنتن تا هدف با اندازه گيري زمان رفت و برگشت سيگنال رادار معين مي‌شود. تشخيص جهت، يا موقعيت زاويه اي هدف توسط جهت دريافت موج برگتشي از هدف امكان پذير است. روش معمول بري مشخص كردن جهت هدف، به كار بردن آنتن با شعاع تشعشعي باريك مي باشد. اگر هدف نسبت به رادار داراي سرعت نسبي باشد، تغيير فركانس حامل موج برگشتي (اثر دوپلر) (Doppler) معياري از اين سرعت نسبي (شعاعي) ميباشد كه ممكن است براي تشخيص اهداف متحرك از اهداف ساكن به كار برود.در رادارهايي كه بطور پيوسته هدف را رديابي مي كنند، سرعت تغيير محل هدف نيز بطور پيوسته آشكار مي‌شود.

نام رادار براي تاكيد روي آزمايشهاي اوليه دستگاهي كه آشكارسازي وجود هدف و تعيين فاصله آن را انجام مي داده بكار رفته است. كلمه رادار (RADAR) اختصاري از كلمات: Radio Detection And Ranging است، چرا كه رادار در ابتدا به عنوان وسيله اي براي هشدار نزديك شدن هواپيماي دشمن به كار مي رفت و ضدهوائي را در جهت مورد نظر مي گرداند. اگر چه امروزه توسط رادارهاي جديد و با طراحي خوب اطلاعات بيشتري از هدف، علاوه بر فاصله آن بدست مي آيد، ولي تعيين فاصله هدف (تا فرستنده) هنوز يكي از مهمترين وظايف رادار مي باشد. به نظر مي رسد كه هيچ تكنيك ديگري به خوبي و به سرعت رادار قادر به اندازه گيري اين فاصله نيست.

معمولترين شكل موج در رادارها يك قطار از پالسهاي باريك مستطيلي است كه موج حامل سينوسي را مدوله مي كند. فاصله هدف با اندازه گيري زمان رفت و برگشت يك پالس، TR به دست مي آيد. از آنجا كه امواج الكترومغناطيسي با سرعت نور در فضا منتشر مي شوند. پس اين فاصله، R، برابر است با:

به محض ارسال يك پالس توسط رادار، بايستي قبل از ارسال پالس بعدي يك مدت زمان كافي بگذرد تا همه سيگنالهاي انعكاسي دريافت  و تشخيص داده شوند.

بنابراين سرعت ارسال پالسها توسط دورترين فاصله‏اي كه انتظار مي رود هدف در آن فاصله باشد تعيين مي گردد. اگر تواتر تكرار پالسها (Pulse Repetiton Frequency) خيلي بالا باشد، ممكن است سيگنالهاي برگشتي از بعضي اهداف پس از ارسال پالس بعدي به گيرنده برسند و ابهام در اندازه گيري فاصله ايجاد گردد. انعكاسهايي كه پس از ارسال پالس بعدي دريافت مي شوند را اصطلاحاً انعكاسهاي مربوط به پريود دوم (Second-Time-Around) گويند چنين انعكاسي در صورتي كه به عنوان انعكاس مربوط به دومين پريود شناخته نشود ممكن است فاصله راداري خيلي كمتري را نسبت به مقدار واقعي نشان بدهد.

حداكثر فاصله اي كه پس از آن اهداف به صورت انعكاسهاي مربوط به پريود دوم ظاهر مي گردند را حداكثر فاصله بدون ابهام (Maximum Unambiguous Range) گويند و برابر است با:

كه در آن=تواتر تكرار پالس بر حسب هرتز مي باشد. در شكل زير حداكثر فاصله بدون ابهام بر حسب تواتر تكرار پالس رسم شده است.

 

 

«فهرست مطالب»

صفحه عنوان
چكيده
۱

فصل اول: لامپ‌هاي با ميدان متقاطع مايكروويوي (Cross field)

۲

مقدمه

۳ ۱- اسيلاتورهاي مگنترون
۴ ۱-۱- مگنترون‌هاي استوانه‌اي
۶ ۲-۱- مگنترون كواكسيالي
۸ ۳-۱- مگنترون با قابليت تنظيم ولتاژ
۱۰ ۴-۱- مگنترون كواكسيالي معكوس
۱۱ ۵-۱- مگنترون كواكسيالي Frequency – Agile
۱۳ ۶-۱- VANE AND STARP
۱۵ ۷-۱- Ruising Sun
۱۶ ۸-۱- injection- Locked
۱۶ ۹-۱- مگنترون Beacom  
۱۷ ۲- CFA (Cross Field Ampilifier)
۲۰ ۱-۲- اصول عملكرد
۲۵

فصل دوم: لامپ‌هاي با پرتو خطي (O- Type)

۲۶ مقدمه
۲۶ ۱- كلايسترون‌ها
۲۸ ۱-۱- تقويت‌كننده كلايسترون چند حفره‌اي (Multi Cavity)
۲۹ ۲-۱- كلايسترون‌هاي چندپرتوي  (MBK)
۲۹ ۱-۲-۱- كلايسترون چند پرتوي گيگاواتي (GMBK)
۳۰ ۲- لامپ موج رونده (TWT)
۳۱ ۱-۲- تاريخچة TWT
۳۳ ۲-۲- اجزاي يك TWT
۳۵ ۳-۲- اساس عملكرد TWT
۳۷ ۴-۲- كنترل پرتو
۳۸ ۵-۲- تغيير در ساختار موج آهسته
۳۹ ۶-۲- لامپ‌هاي TWT Couped Cavity
۴۰ ۱-۶-۲- توصيف فيزيكي
۴۱ ۲-۶-۲- اصول كار TWT Couped Cavity
۴۳ ۳-۶-۲- توليد TWT Couped Cavity هاي جديد
۴۷ ۷-۲- لامپ‌هاي Helix TWT
۵۶ ۸-۲- TWT هاي پرقدرت
۶۰  ۳- گايروترون‌هاي پالس طولاني و CW
۶۱ ۱-۳- پيشرفت‌هاي اخير در تقويت‌كننده‌هاي گايروكلاسترون موج ميليمتري در NRL
۶۲ ۲-۳- WARLOC رادار جديد پرقدرت ghz 94

 

چكيـده:

 

اين مقاله تحقيقي در مورد بررسي لامپ‌هاي پرقدرت مورد استفاده در رادار از نظر پهناي باند، قدرت، بهره ، راندمان و غيره مي‌باشد.

  

در فصل اول با مطالعه روي لامپ‌هاي با ميدان متقاطع (M- Type) و توصيف انواع آن پيشرفت‌هاي اخير در اين زمينه را ارئه نموده است.

 

در فصل دوم به بررسي لامپ‌هاي با پرتو خطي (O-Type) و انواع مختلف آن و بررسي عمكرد تك‌تك آنها و آخرين تكنولوژي روز جهان پرداخته شده است.

پایان نامه مقاله تحقيقي در مورد بررسي لامپ‌هاي پرقدرت مورد استفاده در رادار

نوشته پایان نامه مقاله تحقيقي در مورد بررسي لامپ‌هاي پرقدرت مورد استفاده در رادار اولین بار در یک وی دو - خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود فایل


نوشته شده در : دوشنبه 22 آبان 1396  توسط : عاطفه جهاندیده.    نظرات() .

پایان نامه صندلي چرخدار الكتريكي

پایان نامه صندلي چرخدار الكتريكي

چكيده

صندلي چرخدار الكتريكي وسيله مناسبي براي كمك به افرادي است كه از ناتواناييهاي حاد حركتي رنج مي برند و به آنها تا حد زيادي استقلال مي دهد. در اين پروژه يك صندلي چرخدار با نيروي رانش الكتريكي كه كاربر توسط جوي استيك آنرا هدايت مي كند، ساخته شد. با بررسي هاي مختلف خواهيم ديد كه موتور مناسب براي اين منظور، موتور DC مغناطيس دائم است كه به منظور استفاده در صندلي چرخدار الكتريكي طراحي شده است. منبع انرژي دو عدد باتري سرب- اسيد ۱۲ V, 60 Ah انتخاب شد و مدار تحريك موتور برشگر PWM مي باشد كه در آن عمل برشگري توسط ماسفت انجام مي گيرد. براي كنترل سيستم ابتدا پايداري ديناميك ثابت آنرا با استفاده از ماتريسهاي تبديل دوران، در حالت كلي بررسي كرده و سپس يك مدار خطي از مجموعه را در نظر گرفتن پارامترهاي شخص راننده ارائه كرديم. با وجود همه ساده سازيهاي ممكن خواهيم ديد كه مدل به دست آمده از پيچيدگي زيادي برخوردار است و براي كنترل حلقه بسته آن بايد از روشهاي پيشرفته كنترل وفقي مبتني بر شبكه هاي عصبي و منطق فازي استفاده كرد. در صورت عدم استفاده از كنترل حلقه، بسته، هدايت صندلي در محيطهايي با موانع زياد، با دشواري همراه خواهد بود.

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

فصل اول- مقدمه

فصل دوم- بررسي صندلي چرخدار

مقدمه
۱-۲- اجزاء صندلي چرخدار
۱-۱-۲- سيستم رانش
۳-۱-۲- چرخها
۴-۱-۲- اسكلت بندي
۲-۲- انواع صندلي چرخدار
۳-۲- ابعاد استاندارد صندلي چرخدار
۴-۲-پارامترهاي مهم در انتخاب صندلي چرخدار
۵-۲-نكات مهم در انتخاب صندلي چرخدار
۶-۲-مشخصات صندلي چرخدار الكتريكي
۱-۶-۲-روشهاي هدايت صندلي چرخدار الكتريكي
۲-۶-۲-روشهاي هدايت صندلي چرخدار الكتريكي
۷-۲-موارد استفاده از صندلي چرخدار
۸-۲-موارد عدم استفاده از صندلي چرخدار
خلاصه
فصل سوم- انتخاب ادوات مورد نياز
مقدمه
۱-۳-صندلي چرخدار
۲-۳- موتور الكتريكي
۱-۲-۳-باتريك نيكل- كادميوم
۲-۳-۳- باتري سرب- اسيد
۴-۳- مدار كنترل سرعت
۵-۳- انتخاب المال سوئيچ
۶-۳- انتخاب وسيله هدايت
خلاصه

فصل چهارم- طراحي كنترل كننده

مقدمه
۱-۴- پروتكل هدايت صندلي بر اساس حركت صندلي چرخدار
۲-۴- رابطه بين سرعت خط
۳-۴- بررسي ديناميك ثابت صندلي چرخدار
۴-۴- بررسي كنترل حلقه بسته
۴-۵- روشهاي كنترل صندلي چرخدار الكتريكي
۱-۵-۴- كنترل كننده هاي قابل تنظيم
۲-۵-۴- كنترل با سنسورها يا همكار
۳-۵-۴- كنترل تحمل پذير خطا
۶-۴- سازگاري الكترومغناطيسي

فصل پنچم

مقدمه
روشهاي ساخت مدار
۱-۵-پياده سازي به روش آنالوگ
۱-۱-۵- كنترل كننده PWM
۲-۱-۵- محاسبه جريان گيت ماسفت
۳-۱-۵- انتخاب فركانس برشگري
۴-۱-۵- استخراج پارامترهاي موتور ANCN7152
۵-۱-۵- ساختن ولتاژ منفي از ولتاژ مثبت
۲-۵- پياده سازي به روش ديجيتال
۱-۲-۵- روشهاي سنجش شارژ باتري
۲-۲-۵- ساخت منبع تغذيه منفي
خلاصه

فصل ششم- نتايج آزمايشات

فصل هفتم- نتيجه گيري و پيشنهاداتي براي ادامه كار
مراجع
ضميمه (۱)- نرم افزار هدايت صندلي چرخدار
ضميمه (۲)- برنامه ثبت و تحليل داده ها براي تعيين
ضميمه (۳)- گاتالوگ موتور ANCN7152
ضميمه (۴)- گاتالوگهاي ۸۹۵۱ و TL494

 

 

فهرست شكلها

شكل

صفحه

شكل (۲-۱): نمودار ابعاد اساسي صندلي چرخدار

شكل (۱-۳): تصاوير تقربي صندلي چرخدار از زواياي مختلف

شكل (۲-۳): نماي چرخ عقب و متعلقات آن

شكل (۳-۳) نيروهاي وارد شده به محور چرخ
شكل (۴-۳): نيروهاي وارد شده به صندلي چرخدار در سطح شيبدار
شكل (۵-۳): برشگر كاهنده با بار اهمي
شكل (۶-۳): تقسيم بندي برشگرها
شكل (۷-۳): برشگر كلاس B
شكل (۸-۳): برشگر كلاس C
شكل (۹-۳): برشگر كلاس D
شكل (۱۰-۳): برشگر كلاس E
شكل (۱۱-۳): كنترل دو جهته دور موتور DC با رله SPDT
شكل (۱۲-۳): نماي مداري GTO
شكل (۱۳-۳): نماي مداري ماسفت كانال N
شكل (۱۴-۳): نماي مداري IGBT
شكل (۱-۴): چرخهاي صندلي عقب صندلي چرخدار
شكل (۲-۴): نيروهاي وارد شده به مركز جرم
شكل (۳-۴): دستگاه مختصات صندلي چرخدار
شكل (۴-۴): دياگرام بلوكي سيستم صندلي چرخدار الكتريكي با كنترل انسان
شكل (۵-۴): سينماتيك صندلي چرخدار
شكل (۶-۴): دياگرام بلوكي دياگرام بلوكي كامل شده شكل (۴-۴)
شكل (۱-۵): جمع كننده و تفريق كننده آنالوگ
شكل (۲-۵): پياده سازي تابع قدر مطلق با پل ديودي
شكل (۳-۵): يكسوساز نيم موج ايده آل
شكل (۴-۵): يكسوساز تمام موج ايده آل
شكل (۵-۵): نحوه تضعيف سيگنال خروجي جمع كننده
شكل (۶-۵): نحوه تضعيف سيگنال خروجي تفريق كننده
شكل (۷-۵): نحوه بافر كردن خروجي جوي استيك
شكل (۸-۵): تراشه TL494

خصوصيات

راهنماي رجوع بشكل صندلي چرخدار بزرگ صندلي چرخدار كوچك

حداكثر پهناي كلي در حالتي كه صندلي باز است

A

۶۶۰ ميليمتر ۶۰۰ ميليمتر
حداكثر پهناي كلي در حالتي كه صندلي تا شده‌است ۲۸۸ ميليمتر ۲۸۵ ميليمتر
حداقل پهناي نشيمنگاه

B

۴۳۰ ميليمتر ۳۷۰ ميليمتر
عمق نشيمنگاه C ۴۰۵ تا ۴۳۰ ميليمتر ۳۸۰ تا ۴۰۵ ميليمتر
ارتفاع دستگيره هدايت از مركز تا سطح زمين D ۸۹۰ تا ۹۴۰ ميليمتر ۸۹۰ تا ۹۴۰ ميليمتر
ارتفاع نشيمنگاه تا سطح زمين E ۴۳۰ تا ۵۲۰ ميليمتر ۴۳۰ تا ۵۲۰ ميليمتر
حداقل قابليت تنظيم فاصله لبه جلويي نشيمنگاه تا قسمت خلفي زير پائي S ۴۳۰ ميليمتر ۳۳۰ ميليمتر
حداكثر فاصله بين لبه بالايي برزنت تكيه گاه پشت تا نشيمنگاه F ۴۳۰ ميليمتر ۴۵۰ ميليمتر

حداكثر طول كلي صندلي

H ۱۰۶۵ ميليمتر ۱۰۴۰ ميليمتر

خصوصيات

راهنماي رجوع بشكل صندلي چرخدار بزرگ صندلي چرخدار كوچك
حداقل فاصله افقي تصوير مراكز  هر چرخ نسبت به سطح زمين J ۳۵۰ ميليمتر ۳۵۰ ميليمتر
زاويه نشيمنگاه با سطح افق(لبه جلوئي نشيمنگاه بالا آورده شده) K حداكثر ۱۰ (۵ درجه ترجيح دارد) حداكثر ۱۰ (۵ درجه ترجيح دارد)
زاويه تكيه گاه پشت با خط قائم L حداكثر ۱۵ درجه حداكثر ۱۵ درجه
حداقل پهناي تكيه گاه ساعد و دست M ۵۰ ميليمتر ۵۰ ميليمتر
حداقل طول تكيه گاه ساعد و دست T ۳۰۰ ميليمتر ۳۰۰ ميليمتر
حداقل ضخامت پوشش تكيه گاه ساعد و دست در حالت فشرده نشده N
حداقل قطر خارجي چرخهاي هرزگرد P

خصوصيات

راهنماي رجوع بشكل صندلي چرخدار بزرگ صندلي چرخدار كوچك

قطر چرخهاي بزرگ ، به همراه لاستيك ها

O ۴۵۰ ميليمتر ۴۵۰ ميليمتر
قطر دور طوقه چرخ بزرگ R ۷۵ تا ۱۵۰ ميليمتر كوچكتر از o ۷۵ تا ۱۵۰ميليمتركوچكترازo
حداكثر قابليت تنظيم فاصله لبه جلويي نشيمنگاه تا قسمت زيرپائي S ۴۳۰ ميليمتر ۴۳۰ ميليمتر
حداكثر فاصله بين تكيه گاه ساعد و دست تا نشيمنگاه G ۲۰۰ تا ۲۵۵ ميليمتر ۲۰۰ تا ۲۵۵ ميليمتر

 

جدول (۲-۱) ابعاد استاندارد صندلي چرخدار

پایان نامه صندلي چرخدار الكتريكي

نوشته پایان نامه صندلي چرخدار الكتريكي اولین بار در یک وی دو - خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود فایل


نوشته شده در : دوشنبه 22 آبان 1396  توسط : عاطفه جهاندیده.    نظرات() .

پایان نامه ساخت داربست هاي مهندسي بافت به روش Gas Foaming

پایان نامه ساخت داربست هاي مهندسي بافت به روش Gas Foaming

پيش گفتار

يكي از معضلات بزرگي كه علم پزشكي از ديرباز با آن درگير بوده است، ارائه درماني قطعي براي بازسازي بافت هاي از كار افتاده و يا معيوب است. متداول ترين شيوه در درمان اين نوع بافت ها، روش سنتي پيوند است كه خود مشكلات عديده اي را به دنبال دارد. از جمله اين مشكلات مي توان به كمبود عضو اهدائي، هزينه بالا و اثرات جانبي حاصل از پيوند بافت بيگانه Allograft)) كه مهمترين آنها همان پس زني بافت توسط بدن پذيرنده است اشاره كرد. اين محدوديت ها دانشمندان را بر آن داشت تا راه حلي مناسب براي اين معضل بيابند.

مهندسي بافت با عمر حدوده ۱ ساله خود روشي نويد بخش در توليد گزينه هاي بيولوژيكي براي كاشتني ها (Implants) و پروتزها ارائه كرده و وعده بزرگ تهيه اندام هاي كاملاً عملياتي براي رفع مشكل كمبود عضو اهدائي را مي دهد. اهداف مهندسي بافت فراهم سازي اندام هاي كارآمد يا جايگزين هاي قسمتي از بافت براي بيماراني با ضعف يا از كارافتادگي اندام و يا بيماري هاي حاد است كه اين امر با استفاده از روش‌هاي درماني متنوع اندام مصنوعي- زيستي تحقق مي يابد. بنا به تعريف، مهندسي بافت رشته اي است كه از تركيب  علم بيولوژي مواد و علم مهندسي يا به عبارتي Biotech جهت بيان ارتباطات ساختاري بافت هاي فيزيولوژيكي و طبيعي پستانداران در راستاي توسعه روش هاي نوين ترميم بافت و جايگزين سازي بافت، توسعه يافته است. مهندسي بافت شامل مباحثي نظير تركيبات نوين سلول ها، بيومواد غيرسلولي، داروها، فرآورده هاي ژني يا ژن هايي مي باشد كه قابل طراحي، تشخيص و ساخت بوده و امكان رهايش آنها به طور همزمان يا ترتيبي به عنوان عامل هاي درماني ميسر باشد. اگرچه داروها يا بيومواد غير سلولي به مواد بسياري اطلاق مي گردد اما درمان هاي منهدسي بافت در واقع منحصر به فرد هستند.

داربست مهندسي بافت

در مهندسي بافت، سلول ها بر روي يك بستر از جنس پليمر زيست تخريب پذير بسيار متخلخل استقرار يافته، رشد و تكثير مي يابند. روند رشد اين سلول ها در جهت بازسازي بافت در سه بعد است. يكي از اساسي ترين قسمت هاي مهندسي بافت، داربست هاي زيست تخريب پذير هستند كه تحت نام Scaffold شناخته مي شوند. اين داربست ها در حقيقت بستري متخلخل با ساختاري شبيه به ماتريس برون سلولي بافت (ECM) هستند كه رشد سلول را به سمت تشكيل بافت مورد نظر جهت مي دهند. از آنجا كليه سلول هاي بدن به غير از سلول هاي سيستم خون رساني و بافت هاي جنيني خاص بر روي ECM رشد مي كنند، ايجاد يك بستر مصنوعي در محيط in vitro بسيار اهميت دارد. با رشد سلول ها بر روي داربست، داربست تخريب مي شود. جنس اين داربست ها پليمر و در بعضي موارد كامپوزيت پليمر- سراميك است. پليمر هاي متداول مورد استفاده در مهندسي بافت در جدول ۱ آورده شده است.

پر استفاده ترين پليمر ها در مهندسي بافت پليمرهاي خانواده پلي- هيدروكسي اسيد شامل PGA , PLA و PLGA هستند كه به طور گسترده به عنوان داربست مورد استفاده قرار مي گيرند. داربست هاي كامپوزيت پليمر-سراميك در موارد ارتوپدي استفاده شده و از مهمترين سراميك هاي به كار رفته در آنها مي توان به تري كلسيم فسفات، تتراكلسيم فسفات و هيدوركسي آپاتيت اشاره كرد. علت به كارگيري سراميك ها در داربست، افزايش استحكام پليمر، چسبندگي به استخوان و قابليت تحرك رشد درون استخوان است. بهينه ترين كامپوزيت در اين مورد تركيب PLGA و هيدروكسي آپاتيت شناخته مي شود.

مكانيزم تخريب PGA , PLA و كوپليمر هاي آنها بر اساس هيدروليز تصادفي باندهاي استري زنجيره پليمري است. محصول نهايي اين تخريب آب و  است كه به آساني از بدن دفع مي شوند. يك داربست ايده آل بايد  داراي تخلخل مناسب براي انتشار مواد غذايي بوده و امكان پاكسازي مواد زائد را داشته و داراي پايداري مكانيكي مناسبي جهت تثبيت و انتقال بار باشد. علاوه بر اين، شيمي سطح ماده بايد چسبندگي سلول و علامت دهي داخل سلولي (intracellular signaling) را به نحوي ارتقاء دهد كه سلول ها فنوتيپ طبيعي خودشان را بروز دهند. براي رشد سريع سلول، داربست بايد داراي ميكروساختار بهينه باشد، فاكتورهاي مهم يك داربست عبارتند از اندازه خلل و فرج، شكل و مساحت ويژه سطح. خلل و فرج موجود در داربست در حقيقت مسيرهاي غذارساني سلول ها و دفع پسماندهاي سلولي هستند. براي مثال خلل و فرج بهينه براي رشد سلولهاي فيبروبلاست درون رست ، خلل و فرج مناسب براي بازسازي پوست يك پستاندار بالغ  ۳۰-۳۵۰ , ۲۰-۱۲۵ براي بازسازي استخوان است. بنابراين هدف اصلي در ساخت داربست، كنترل دقيق اندازه خلل و فرج و تخلخل است. مورد ديگر نحوه ايجاد چسبندگي مناسب سلول به سطح داربست است كه در اين مورد هم شيوه هاي متفاوتي به كار برده مي شود، يكي از ساده ترين شيوه ها به كارگيري رشته هاي كوچك پپتيدي در پروتئين هاي ECM است كه به عنوان واسطه مسئوليت چسبندگي سلول به بيومواد را بر عهده دارند. اجزاء گوناگون سرم قابل حل (پروتئين ها، پپتيدها) و رشته RGD براي تسهيل چسبندگي سلول شناخته شده اند.

روش هاي ساخت داربست

از آنجا كه ECM بافت هاي مختلف باهم تفاوت دارد، داربست هاي مصنوعي به كار رفته براي هر بافت نيز با هم فرق مي‌كند. تهيه داربست هايي با ماتريس هاي مختلف نيازمند به كارگيري روش هاي ساخت متفاوتي است كه هر يك شيوه و كاربرد منحصر به خود را دارد. از جمله اين روش ها مي توان به
Melt Casting , Freeze Drying , Membrane Lamination , Solvent Casting

Gas Foaming , Polymerization, Phase Separation

اشاره كرد. شكل داربست يا به عبارتي Morphology آن بايد دقيقاً شبيه بافت معيوب باشد. براي شبيه سازي شكل داربست با قسمت ناقص اندام (defect) از شيوه هاي كامپيوتري همانند CAD استفاده مي شود. داربست پردازش شده بر اساس اين الگو مورفولوژي دقيقي از ناحيه معيوب بافت خواهد داشت.

در ذيل خلاصه اي از روش هاي مهم ساخت داربست آمده است.

قالب گيري حلال (Solvent Casting)‍: قالب گيري حلال يك روش ساده براي توليد داربست مهندسي بافت است. در اين روش پليمر در يك حلال مناسب حل شده و در قالب ريخته مي شود. سپس حلال حذف گرديده و حالت پليمر را در شكل مورد نظر حفظ مي‌كند. اين شيوه به شكل هاي قابل حصول محدود مي شود. غالباً تنها طرح هاي قابل شكل‌گيري در اين روش صفحات صاف و لوله ها هستند. البته با قراردادن صفحات صاف روي هم نيز مي توان به اشكال پيچيده تر دست يافت. در اين شيوه مي توان با شستن ذراتي مانند كريستال هاي نمك كاشته شده درون پليمر كه Progen خوانده مي شود، داربست را به صورت متخلخل درآورد. مزيت اصلي قالب گيري حلال سادگي ساخت بدون احتياج به تجهيزات خاص است. همچنين از آنجا كه عمل ساخت در دماي اتاق انجام مي گيرد نرخ تخريب پليمر زيست تخريب پذير به روش قالب گيري حلال كمتر از فيلم هاي قالب گرفته شده از طريق تراكم خواهد بود. عيب اصلي قالب گيري حلال باقي ماندن احتمالي حلال سمي درون پليمر است. براي رفع اين عيب بايد به پليمر اجازه داد تا كاملاً خشك شده و سپس با استفاده از خلاء حلال باقي مانده را خارج نمود. عيب ديگر اين روش احتمال تغيير يافتن ماهيت پروتئين و ديگر مولكول هاي موجود در پليمر به واسطه استفاده از حلال است. (شكل ۲)

فهرست

عنوان

صفحه

       ×پيشگفتار ۱
       ×نتايج قانونمند و استاندارد شده ۵
       ×گزينش و جداسازي سلول ۳۵
       ×توليد داربست‏هاي پليمري: قالب گيري حلال ۷۲
       ×توليد داربست‏هاي پليمري: لايه سازي غشاء ۸۴
       ×توليد داربست‏هاي پليمري: انجماد – خشك سازي ۱۰۶
       ×توليد داربست‏هاي پليمري: اشكال كامپوزيت پليمر- سراميك ۱۲۱
       ×توليد داربست‏هاي پليمري: جداسازي فاز ۱۴۲
       ×توليد داربست‏هاي پليمري: پليمريزاسيون (بسپارش) ۱۶۲
       ×توليد داربست‏هاي پليمري: پردازش اسفنج گازي ۱۷۶
       ×بر هم كنش‏هاي سلولي سطح مصنوعي: بيومواد خود مجتمع ۱۹۲
       ×بر هم كنش‏هاي سلولي سطح مصنوعي: چسبندگي سلول هدف ۲۱۶

پایان نامه ساخت داربست هاي مهندسي بافت به روش Gas Foaming

نوشته پایان نامه ساخت داربست هاي مهندسي بافت به روش Gas Foaming اولین بار در یک وی دو - خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود فایل


نوشته شده در : دوشنبه 22 آبان 1396  توسط : عاطفه جهاندیده.    نظرات() .